Buurthuis Bloemenoord

Bloemenoordplein 3
0416-337982
website
Het buurthuis aan het Bloemenoordplein is aangesloten bij Contour de Twern.

Twernen, een term uit de textielindustrie, is het samen-draaien van meerdere draden tot één sterke draad. Dat is precies wat de Twern doet: samenbrengen en verbinden van mensen, groepen en organisaties. Verbondenheid met elkaar maakt mensen immers sterker, socialer en geeft ze meer veiligheid.

Wij ontvangen u graag in ons buurtcentrum!
Buurthuis Bloemenoord